Kiedy pracownik wykonuje badania okresowe i czy przysługuje mu w tym czasie prawo do normalnego wynagrodzenia?

doktor medycyny pracy wykrywa zagrożenia zdrowotne, które mogłyby być stworzone przez konkretne stanowiska pracy. Taki doktor wydaje zaświadczenie o zdolności do możliwości wykonywania konkretnego zawodu oraz braku przeciwwskazań do wykonywania pracy.

medycyna pracy

Autor: Max Handelsman
Źródło: http://www.flickr.com
Medycyna pracy, jest to sektor medycyny, który zajmuje się monitorowaniem oraz badaniem zdrowia wszystkich członków personelu. Medycyna pracy jest to taka dziedzina medycyny, która specjalizuje się ochroną zdrowia pracujących ludzi w ramach zdrowotnej profilaktyki. Lekarz medycyny pracy kontroluje także wpływ środowiska pracy na wszystkich pracowników i ocenia zdolność pracownika do wykonywania określonych obowiązków. Medycyna pracy specjalizuje się leczeniem, diagnozą oraz profilaktyką chorób. Tego typu doktor przeprowadza badania wstępne, okresowe i badania kontrolne wszystkich pracowników. Medycyna pracy jest to sektor nauk medycznych, który zrzesza lekarzy o różnorodnych specjalnościach. Jest to okulista, psychoterapeuta oraz pielęgniarki. Wykonują oni badania wszystkich pracowników na zamówienie zwierzchnika.

sprzęt dentystyczny

Autor: Partha S. Sahana
Źródło: http://www.flickr.com
Zakres profilaktycznych badań jest uzależniony od charakteru wykonywanej pracy.

Jeżeli chcesz wyciągnąć więcej na interesujący Cię temat, zapewne zda się tu bieżąca treść (https://www.reha-kompleks.pl/). Zachęcamy do odwiedzenia naszej witryny, tam rozszerzysz swe wykształcenie.

Dlatego też na skierowaniu powinno być bardzo w szczegółach opisane stanowisko pracy wspólnie z danymi na temat ewentualnych szkodliwych czynników dla zdrowia członka personelu. Badania w centrum medycyny pracy odbywają się w godzinach pracy a członek personelu posiada prawo do normalnego wynagrodzenia na czas nieobecności w pracy. Wynik tego typu badania to zazwyczaj zaświadczenie lekarskie, które stwierdza zdolność do realizacji pracy na określonym stanowisku. Odbywanie badań okresowych jest to obowiązek pracownika.

Kodeks Pracy określa obowiązek zwierzchnika oraz jest to obowiązek, który nakazuje troszczenie się o zdrowie podwładnych oraz utworzenie im higienicznych oraz bezpiecznych warunków pracy. Pracodawca odpowiada za stanowisko pracy i bezpieczeństwo członków personelu.

Comments are closed.