Kilka wskazówek odnośnie wywozu, selekcji i likwidacji odpadów

W każdym gospodarstwie domowym codziennie wytwarza się bardzo dużo różnego rodzaju śmieci. Można to stwierdzić na podstawie częstotliwości wynoszenia śmieci z mieszkania. Widoczne jest, że w większości domów w ostatnim czasie odpadów tych produkuje się coraz więcej. Bierze się to w dużym stopniu ze skłonności do oferowania wielu produktów w niepotrzebnych opakowaniach z tworzyw sztucznych.

kosze przeznaczone do segregacji śmieci

Autor: Matthias Buchmeier
Źródło: http://www.flickr.com
Znaczny procent tych odpadów stanowią również śmieci o charakterze naturalnym, na przykład resztki jedzenia czy niejadalne części owoców i jarzyn. Istotny jest sposób, w jaki określone odpady (więcej w temacie: wywóz odpadów w serwisie toensmeier.plwywóz odpadów w serwisie się utylizuje, a więc niszczy. W przypadku każdego rodzaju śmieci likwidacja będzie przebiega w inny sposób. Ważna w tym przypadku jest kwestia recyklingu. Niektóre odpady mogą bowiem zostać drugi raz wykorzystane z uwagi na tworzywo, z którego są wykonane. Tak jest między innymi z butelkami z tworzyw sztucznych czy niektórymi częściami metalowymi, które mogą zostać przetopione.Sprawdź też usługi komunalne.Selektywna zbiórka odpadówOd kilku lat dużo mówi się o obowiązku tak zwanej selektywnej zbiórki odpadów. W warunkach gospodarstwa domowego polega to na wrzucaniu śmieci do różnorodnych kontenerów zależnie od rodzaju odpadów. Od pewnego czasu obowiązek segregacji jest również w Polsce. Oprócz różnobarwnych worków na odpady mieszkańcy poszczególnych miejscowości otrzymują także specjalną ulotkę. Zawarto tam instrukcję, jakie odpady wrzucać do poszczególnych worków oraz rozpiskę, w których dniach dane odpady są zabierane. Niektórym osobom ciężko jest przyzwyczaić się do nowych obowiązków, jednak nauka właściwej segregacji zwykle nie zajmuje dużo czasu.

Śmieci o specjalnym charakterzeCharakterystyczny rodzaj stanowią śmieci wielkogabarytowe. Jak sama ich nazwa podpowiada, są to rzeczy, które zabierają dużo miejsca, zatem na przykład niektóre urządzenia AGD jak pralka czy chłodziarka. Śmieci tego typu powinny być wywożone przez odpowiednie firmy.

Oprócz tego nietypowym rodzajem odpadu jest gruz, pochodzący z budowy czy remontu. Na gruz i pozostałe tego rodzaju śmieci powinno się zamawiać specjalny kontener. Zobacz też odpady. Zabronione jest wyrzucanie tego rodzaju śmieci wraz ze zwykłymi śmieciami. Odpowiedniego traktowania wymagają również tak zwane odpady niebezpieczne, czyli takie, które są groźne dla środowiska naturalnego.

Comments are closed.