Niewesołe przeżycia rodzinne

Mąż i żona mają równe prawa i zobowiązania w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i lojalności, oraz do współdziałania dla dobra familii, jaką poprzez swój związek założyli. Są niestety wypadki gdy między małżonkami nastąpił pełny i stały rozkład pożycia. W takiej sytuacji każdy z partnerów ma prawo wymagać, by sąd unieważnił związek małżeński poprzez rozwód.

rozwód

Autor: Billie Ward
Źródło: http://www.flickr.com
Prawo rodzinne stanowi, że pomimo całkowitego i stałego rozpadu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeśli wskutek niego miałoby cierpieć dobro wspólnych nieletnich dzieci partnerów, albo jeżeli z innych okoliczności orzeczenie rozwodu stanowiłoby sprzeczne z prawami współżycia społecznego.

Zobacz również – www.magdalenagrzeskowiak.pl – adwokat Warszawa Wolaż możliwy, jeśli żąda go partner wyłącznie ponoszący winę rozpadu pożycia, chyba że drugi partner wyrazi akceptację na rozwód, czy też że odmowa jego aprobaty na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Adwokat w sprawie o rozwód nie ogranicza się tylko do sporządzania pism procesowych. Jest on przewodnikiem po strategiach sądowych, składa wnioski dowodowe w zastępstwie strony, a w sprawach o rozwód w większości wypadków łagodzi emocje, jakie pojawiają się na sali sądowej i gwarantuje niekrępujące stron negocjacje w odcinku warunków rozwodu, opieki nad dzieckiem, alimentów.

adwokat

Autor: Tori Rector
Źródło: http://www.flickr.com
Rozwód z adwokatem umożliwia poczucie bezpieczeństwa i sprawia, że ekscytacje na sali sądowej nie przeważą nad rozsądkiem, oraz że żadna zawiłość procedury nie umknie uwadze strony. Rozwody to trudne doznania nie tylko dla małżonków, ale przede wszystkim dla najmłodszych. Toteż mimo kompletnego i trwałego rozkładu pożycia sąd nie orzeknie rozwodu, jeśli wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci partnerów. Rozwód nie może wywoływać pogorszenia się warunków materialnych, w jakich wychowywane są dzieci, ani wywoływać niepomyślnych transformacji w psychice najmłodszych.

Źródło informacji:

Sąd nie udzieli równiwww.magdalenagrzeskowiak.pl/okancelarii/prawo-rodzinne-i-opiekuncze.htmlcznego, np. w sytuacji, kiedy jeden z małżonków jest poważnie chory i nie ma kto się nim opiekować.

Comments are closed.