Ocena oddziaływania na środowisko – cóż to takiego?

„Skarby przyrody to takie unikaty jak na przykład obrazy Rafaela. Zniszczyć je łatwo, ale odtworzyć? Nie ma możliwości.”
Oto sentencja, która odnosi się do sprawy ludzkiej ingerencji mającej wpływ na otaczającą nas przyrodę.
Ponieważ fakt, że człowiek oddziałuje na środowisko naturalne jest oczywisty.

Możemy jedynie debatować na temat rozmiarów tego wpływu. Czy człowiek rzeczywiście tak bardzo narusza przyrodę, czy może nasza obecność nie jest zagrożeniem dla świata, w którym funkcjonujemy?Bez względu na to, jak bardzo oddziałujemy na środowisko, na pewno z wielką roztropnością i rozwagą musimy podchodzić do naszych zamierzeń, aby ewentualnie zniwelować zły wpływ na naturę.Z uwagi na to zaczęto montować np.

Jeżeli ciekawią Cię opisane w niniejszym materiale kwestie i masz chęć przeczytać więcej informacji na taki temat – kliknij tu fotowoltaika cena.

nowoczesne filtry oczyszczające spaliny lub ekrany akustyczne tłumiące natężenie dźwięku. Aby nasze poczynania okazały się jeszcze bardziej skuteczne stoi nad nimi prawo, czyli komisja określająca oddziaływania na środowisko ( ehsbiznespartner.pl/ ) oceny.

zasadzona jodła koreańska

Autor: F. D. Richards
Źródło: http://www.flickr.com

Wszystko zaczęło się w 1969 roku, gdy sekretarz ONZ zamieścił raport, mówiący, iż nasze działania mogą stanowić zły wpływ na środowisko naturalne. W tym samym roku w Stanach Zjednoczonych przedstawiono zbiór zasad , jakimi miała się kierować polityka środowiskowa USA. Z biegiem lat kolejne państwa postanowiły podporządkowywać się tym zasadom.Podsumowując, od 1990 roku w Polsce na powstające inwestycje wymagane są pozwolenia na budowę, ale także decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Muszą gwarantować bezpieczeństwo tj. nie przekraczać norm emisyjnych, nie być zagrożeniem dla człowieka i okolicznej fauny i flory.
Jeśli kwestie te ,nie są w pełni jasne i niebudzące wątpliwości, wówczas przeprowadza się procedurę którą jest ocena oddziaływania inwestycji na środowisko.

Organem prowadzącym proces jest przeważnie wójt, burmistrz lub prezydent, który to swe decyzje ustanawia wraz z regionalną dyrekcją ochrony środowiska oraz inspektorem sanitarnym.
Procedura ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko jest więc tarczą, która ochrania środowisko, ale też wszystkich ludzi przed destrukcyjnym działaniem człowieka.
Daje nam świadomość, że przyczyniamy się do czegoś dobrego nie tylko z myślą o sobie, ale dla przyszłych pokoleń. To nasza powinność wobec przyszłości.

Comments are closed.