Posts Tagged ‘rozwód’

Niewesołe przeżycia rodzinne

Mąż i żona mają równe prawa i zobowiązania w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i lojalności, oraz do współdziałania dla dobra familii, jaką poprzez swój związek założyli. Są niestety wypadki gdy między małżonkami nastąpił pełny i stały rozkład pożycia. W takiej sytuacji każdy z partnerów ma prawo wymagać, by sąd unieważnił związek małżeński poprzez rozwód.

Read the rest of this entry »